Nyheter

The Siser HS-Foil är designad att överföras med Siser P.S. Adhesive for high impact specialty graphics. Där av behöver du 2 delar när du köper denna foil

Rekomendation: Ta av den rosa skyddsfolien före skärning, skär ut som vanlig slät HTV

Förpressa 2-5 sekunder
CA 150grader medium tryck.
DEL 1 Pressa fast del 1 5 sekunder - Ta av varm
DEL 2 Pressa sedan fast foilen med motivet upp i 10 sekunder - Ta av kall.