2018-04-15
GDPR
DLRS
kreativ Design AB

DLRS Kreativ Design AB policy för personlig integritet och marknadsföring
1. Allmänt
Denna policy avser att ge våra kunder en information om hur deras personliga integritet skyddas av DLRS Kreativ Design AB. Vi vill med denna information redogöra våran policy och hantering av era personliga uppgifter och beskriva vilken information vi sparar och varför vi gör det. Vårat mål är att följa de lagar som gäller för detta för att tillgodose och skydda våra kunders och leverantörers integritet enligt de nya GDPR direktiven som började att gälla den 25 Maj 2018. 

· Integritetspolicyn gäller då DLRS Kreativ Design AB tillhandahåller en service mot kund i anslutning till köp, övrig kontakt med oss, såsom besök på webbplatsen dlrs.se eller via e-mail. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för innehav av ett inloggningskonto.

· Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss då vi har ett samarbete med tredjehandsparter som vi omsorgsfullt valt ut för att ge er en säker betalningslösning och bra leveranser dessa har givetvis rutiner för att uppfylla gällande lagkrav. DLRS vill med denna Integritetspolicy visa att du ska känna dig trygg med att handla av oss och vi vill i korthet beskriva hur vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR som har tagits fram inom EU och ESS för att alla skydda dina personuppgifter samt att du ska kunna få dem raderade om du så önskar.

2. Personuppgiftsansvarig
DLRS Kreativ Design AB org.nr 559086-8120, adress Blockstigen 8 153 94 Hölö, telefon 070668 6685, kundtjanst@dlrs.se (i denna policy nämnd som ”DLRS”) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter när DLRS säljer och marknadsför produkter och ger support, vid övriga kontakter med DLRS, såsom besök i vårat lager eller supportärenden via e-mail och telefon. DLRS är även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för innehav av det inloggningskonto som vi erbjuder våra kunder på frivillig basis.

Som personuppgiftsansvarig är det DLRS ansvar att se till att dina uppgifter hanteras på bästa sätt för dig på ett säkert sätt enligt tillämplig lagstiftning.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?
DLRS behandlar dina personuppgifter är när du genomför ett köp och alltid innan köp så måste du alltid godkänna de köpevillkor/integritetspolicy som visas innan registrering för köp sker. Den information som du registrerar är nödvändig för att köp och leverans ska kunna genomföras.
Om du har valt att registrerat ett inloggningskonto hos oss som är frivillig tjänst vi tillhandahåller så är dess syfte att ge ett mervärde när du handlar oss och med denna funktion så kommer du även få tillgång till kopior av dina tidigare köp, nyhetsutskick eller andra förmåner som kan förkomma hos oss. I samband med att du aktiverar detta konto så godkänner du även DLRS integritetspolicy som krävs för att vi ska kunna erbjuda dig dessa funktioner.
Din e-mail adress kommer att vara ditt användarnamn vid inloggning, du får välja ditt egna lösenord som kan vara upp till 12 tecken långt för att ge en bra säkerhet. Om du skulle glömma din inloggning så kan du själv återställa det och en ny inloggning skickas till den e-mailadress som du har angav vid registreringen. Du kan när som helst avsluta ditt inloggningskonto vilket innebär att det raderas, Om du vill att detta ska ske så mailar du bara till kundtjanst@dlrs.se från samma e-mail som du registrerade då du skapade kontot så att vi vet att det är du så ska vi hjälpa dig. Inloggningskontot är en frivillig tjänst och är inget krav för att handla hos oss.
Om vi skulle behöva nå dig för något som är relaterad till din beställning kan vi komma att kontakta er om det har uppstått något problem så gör vi det normalt via sms, telefon eller e-mail. Vi skickar viss leveransstatus för din beställning via e-mail eller sms.
I de fall du har registrerat ett inloggningskonto så har du även godkänt denna policy som ger ditt medgivande till att få ta del av nyhetsbrev, erbjudanden mm. för DLRS via e-mail. Detta är en frivillig tjänst och är inget krav för att handla hos oss.

4. Vilka personuppgifter behandlar DLRS om dig?
De personuppgifter DLRS samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra support-tjänster är:
Förnamn och Efternamn
Adress
Telefonnummer och e-post
Kundnummer
IP-adress
De personuppgifter DLRS samlar in och behandlar om dig som är Kontoinnehavare på DLRS inloggning sida är:
E-mailadress

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?
DLRS sparar och hanterar uppgifter om dig för olika ändamål och vi vill nedan förklara varför och för vad vi får använda dina personuppgifter till. Nedan förklarar vi ändamålen för vår behandling med exempel på vilka hanteringar som sker för olika ändamål. Vissa personuppgifter kan behöva behandlas för flera ändamål.

Hantera beställningar och köp
·     Hantering av personuppgifter för dessa aktiviteter görs för att möjliggöra ett köp, DLRS använder en tredje part som sköter hanteringen av betalningsproceduren vilket innebär att du blir länkad till deras säkra rutiner för denna typ av information som är extra känslig, detta innebär att DLRS inte tar del av information såsom personnummer, kreditvärdighet mm. som går djupt in i din personliga integritet. När betalningen är klar så får vi en order tillbaka in i vårat system med ditt namn och adress för att kunna skicka varorna till dig. Vi kommer även att använda din information som t.ex. leveransstatus, leverera beställningar, avisera om leverans samt hantera reklamations- och garantiärenden för köpta produkter och tjänster.

·       Den information samlar in behövs för att vi ska hantera dina beställningar och köp krävs för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter i enlighet med DLRS allmänna försäljningsvillkor du måste godkänna då du inleder ett köp. Utan denna information från dig kan våra skyldigheter inte fullgöras.

Fullgöra rättsliga förpliktelser som krävs av DLRS
·       Personuppgifter behandlas för detta ändamål för att DLRS ska kunna uppfylla krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Exempel på sådana krav är produktansvar och produktsäkerhet och produktåterkallelser (t ex vid en defekt eller hälsovådlig produkt) och skyldigheter att spara viss information enligt bokföringslagen.
Tillhandahålla och hantera DLRS inloggningssida

·       De personuppgifter vi behandlar vi för detta ändamål är din e-mailadress för att ge dig behörighet att logga in på kontot för att säkerställa din identitet i kombination med ditt lösenord. Väl inloggad kan du se din orderhistorik och ändra ditt lösenord, med denna sida finns kopplingar till dina beställningar samt att vi skickar nyhetsbrev och andra erbjudanden till den e-mailadress som du registrerade detta konto. Då du skapar detta konto så godkänner du även denna integritetspolicy. Du är fri att kunna få kontot avregistrerat när du vill genom att maila till kundtjanst@dlrs.se

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter
DLRS baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.
Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller som Kontoinnehavare, såsom för att genomföra beställningar, köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kontoinnehavarare, såsom förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter dig som Kontoinnehavare, såsom dina inköp,
En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster och detta sker bara om du har registrerat ett inloggningskonto
I vissa fall kan DLRS ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför som är lagkrav.
 
7. Hur länge spar vi dina personuppgifter
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. DLRS kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka DLRS rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.
DLRS sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med DLRS.
DLRS sparar uppgifter om Kontoinnehavare så länge Kontoinnehavaren har ett DLRS inloggningskonto.
 
8. Sammanställning av våran personuppgiftsbehandling
ÄndamålRättslig grundKategorier av personuppgifterLagringstid
För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla supportFullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor)
·       Namn, adress, telefonnummer samt e-post, IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Två år efter att du senast varit aktiv hos DLRS, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst
För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen Rättslig förpliktelse :Namn, adress, telefonnummer samt e-post
IP-adress, enhetsinformation, logginformation. Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag
För att marknadsföra DLRS och våra samarbetspartners varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMSIntresseavvägning·       Namn, adress, telefonnummer samt e-postTvå år efter att du senast varit aktiv hos DLRS, till exempel genom köp hos oss eller kontakta vår kundtjänst
För att administrera ditt kontoinnehav, ge dig möjlighet att få erbjudanden samt möjliggöra riktad kommunikation via e-mail.Fullföljande av avtal om DLRS inloggningskonto
·       e-post
·       Nyhetsbrev, event du anmält dig till
·       Uppgifter om dina inköp
·       Information om ditt kontoinnehav, så länge du har ett DLRS inloggningskonto

9. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
DLRS kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, som är anlitade av DLRS för att fullfölja en leverans för en beställning.
Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av DLRS om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata DLRS rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets eller tekniska problem.
DLRS kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

10. Var lagrar vi dina uppgifter
DLRS lagrar dina uppgifter i vårt bokföringsprogram, orderhanteringssystem, samarbetspartner samt hos våra speditörer.

11. Ändring av integritetspolicy
DLRS har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. DLRS kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn för de kunder som har registrerat ett inloggningskonto. Är det så att samtycke saknas har du full rätt att när som helst avsluta och få kontot registrerat genom att skicka ett e-mail till kundtjanst@dlrs.se

12. Skyddet av dina personuppgifter
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. DLRS har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder samt Kontoinnehavare i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

13. Dina rättigheter
·           Rätt till information
·           Rätt till rättelse
·           Rätt till radering
·           Rätt till begränsning av behandling
·           Dataportabilitet
·           Rätt att göra invändningar
·           Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering
·           Klagomål
·           Skadestånd
 
14. Cookies
När du besöker vår hemsida använder vi cookies. Den här webbplatsen sätter tillfälliga webbkakor (cookies) när du använder vissa tjänster. Dessa kakor behövs för att dessa tjänster ska fungera. När du stänger ner webbläsaren kommer all information att raderas.
Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du neka webbplatsen att lämna en webbkaka.
Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen, till exempel lyssna-funktionen, inte fungerar. Klicka här för er information om hur PTS hanterar webbkakor på webbplatsen.
 
15. Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter.
Företagsuppgifterna för: DLRS Kreativ Design AB org nr.559086-8120 Blockstigen 8 153 94 Hölö,
kundtjanst@dlrs.se tel:070 6686685
Innehar Fskattsedel.
 

2018-04-14 eller tidigare
GDPR
Den lilla Röda Stugan
kreativ Design och Försäljning

Den lilla Röda Stugan Kreativ design och försäljning policy för personlig integritet och marknadsföring
1. Allmänt
Denna policy avser att ge våra kunder en information om hur deras personliga integritet skyddas av Den lilla Röda Stugan Kreativ design och försäljning Vi vill med denna information redogöra våran policy och hantering av era personliga uppgifter och beskriva vilken information vi sparar och varför vi gör det. Vårat mål är att följa de lagar som gäller för detta för att tillgodose och skydda våra kunders och leverantörers integritet enligt de nya GDPR direktiven som började att gälla den 25 Maj 2018. 

· Integritetspolicyn gäller då Den lilla Röda Stugan Kreativ design och försäljning tillhandahåller en service mot kund i anslutning till köp, övrig kontakt med oss, såsom besök på webbplatsen denlillarodastugan.se eller via e-mail.

· Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss då vi har ett samarbete med tredjehandsparter som vi omsorgsfullt valt ut för att ge er en säker betalningslösning och bra leveranser dessa har givetvis rutiner för att uppfylla gällande lagkrav. DLRS vill med denna Integritetspolicy visa att du ska känna dig trygg med att handla av oss och vi vill i korthet beskriva hur vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR som har tagits fram inom EU och ESS för att alla skydda dina personuppgifter samt att du ska kunna få dem raderade om du så önskar.

2. Personuppgiftsansvarig
Den lilla Röda Stugan Kreativ design och försäljning org.nr 650829-1116, adress Blockstigen 8 153 94 Hölö, telefon 070 668 66 85, kundtjanst@denlillarodastugan.se (i denna policy nämnd som ”DLRS”) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter när DLRS säljer och marknadsför produkter och ger support, vid övriga kontakter med DLRS, såsom besök i vårat lager eller supportärenden via e-mail och telefon. DLRS är även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för innehav av det inloggningskonto som vi erbjuder våra kunder på frivillig basis.

Som personuppgiftsansvarig är det DLRS ansvar att se till att dina uppgifter hanteras på bästa sätt för dig på ett säkert sätt enligt tillämplig lagstiftning.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?
DLRS behandlar dina personuppgifter är när du genomför ett köp och alltid innan köp så måste du alltid godkänna de köpevillkor/integritetspolicy som visas innan registrering för köp sker. Den information som du registrerar är nödvändig för att köp och leverans ska kunna genomföras.
Om vi skulle behöva nå dig för något som är relaterad till din beställning kan vi komma att kontakta er om det har uppstått något problem så gör vi det normalt via sms, telefon eller e-mail. Vi skickar viss leveransstatus för din beställning via e-mail eller sms.

4. Vilka personuppgifter behandlar DLRS om dig?
De personuppgifter DLRS samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra support-tjänster är:
Förnamn och Efternamn
Adress
Telefonnummer och e-post
Kundnummer
IP-adress

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?
DLRS sparar och hanterar uppgifter om dig för olika ändamål och vi vill nedan förklara varför och för vad vi får använda dina personuppgifter till. Nedan förklarar vi ändamålen för vår behandling med exempel på vilka hanteringar som sker för olika ändamål. Vissa personuppgifter kan behöva behandlas för flera ändamål.

Hantera beställningar och köp
·     Hantering av personuppgifter för dessa aktiviteter görs för att möjliggöra ett köp, DLRS använder en tredje part som sköter hanteringen av betalningsproceduren vilket innebär att du blir länkad till deras säkra rutiner för denna typ av information som är extra känslig, detta innebär att DLRS inte tar del av information såsom personnummer, kreditvärdighet mm. som går djupt in i din personliga integritet. När betalningen är klar så får vi en order tillbaka in i vårat system med ditt namn och adress för att kunna skicka varorna till dig. Vi kommer även att använda din information som t.ex. leveransstatus, leverera beställningar, avisera om leverans samt hantera reklamations- och garantiärenden för köpta produkter och tjänster.

·       Den information samlar in behövs för att vi ska hantera dina beställningar och köp krävs för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter i enlighet med DLRS allmänna försäljningsvillkor du måste godkänna då du inleder ett köp. Utan denna information från dig kan våra skyldigheter inte fullgöras.
Fullgöra rättsliga förpliktelser som krävs av DLRS

·       Personuppgifter behandlas för detta ändamål för att DLRS ska kunna uppfylla krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Exempel på sådana krav är produktansvar och produktsäkerhet och produktåterkallelser (t ex vid en defekt eller hälsovådlig produkt) och skyldigheter att spara viss information enligt bokföringslagen.

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter
DLRS baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.
Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, såsom för att genomföra beställningar, köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kontoinnehavarare, såsom förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter dig som Kontoinnehavare, såsom dina inköp,

En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning.
I vissa fall kan DLRS ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför som är lagkrav.
 
7. Hur länge spar vi dina personuppgifter
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. DLRS kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka DLRS rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.
DLRS sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med DLRS.
DLRS sparar uppgifter om Kontoinnehavare så länge Kontoinnehavaren har ett DLRS inloggningskonto.

8. Sammanställning av våran personuppgiftsbehandling
ÄndamålRättslig grundKategorier av personuppgifterLagringstid
För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla supportFullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor)·       Namn, adress, telefonnummer samt e-post
·       IP-adress, enhetsinformation, logginformationTvå år efter att du senast varit aktiv hos DLRS, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst
För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen Rättslig förpliktelse, Namn, adress, telefonnummer samt e-post
·       IP-adress, enhetsinformation, logginformationSå länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag
För att marknadsföra DLRS och våra samarbetspartners varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMSIntresseavvägning·       Namn, adress, telefonnummer samt e-postTvå år efter att du senast varit aktiv hos DLRS, till exempel genom köp hos oss eller kontakta vår kundtjänst

9. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
DLRS kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, som är anlitade av DLRS för att fullfölja en leverans för en beställning.
Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av DLRS om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata DLRS rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets eller tekniska problem.
DLRS kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

10. Var lagrar vi dina uppgifter
DLRS lagrar dina uppgifter i vårt bokföringsprogram, orderhanteringssystem, samarbetspartner samt hos våra speditörer.

11. Ändring av integritetspolicy
DLRS har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn.

12. Skyddet av dina personuppgifter
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. DLRS har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

13. Dina rättigheter
·           Rätt till information
·           Rätt till rättelse
·           Rätt till radering
·           Rätt till begränsning av behandling
·           Dataportabilitet
·           Rätt att göra invändningar
·           Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering
·           Klagomål
·           Skadestånd
 
14. Cookies
När du besöker vår hemsida använder vi cookies. Den här webbplatsen sätter tillfälliga webbkakor (cookies) när du använder vissa tjänster. Dessa kakor behövs för att dessa tjänster ska fungera. När du stänger ner webbläsaren kommer all information att raderas.
Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du neka webbplatsen att lämna en webbkaka.
Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen, till exempel lyssna-funktionen, inte fungerar. Klicka här för er information om hur PTS hanterar webbkakor på webbplatsen.
 
15. Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter.
Företagsuppgifterna för: DLRS Kreativ Design AB org nr.559086-8120 Blockstigen 8 153 94 Hölö, kundtjanst@dlrs.se tel:070 6686685 Innehar Fskattsedel.